به قسمت مستند ها خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.


تبدیل لینک دانلود به FTP

Anthony Bourdain Parts Unknown

8.3 / 10SubtitleSeason 1

[Screenshot] [168 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s01e01.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[Screenshot] [168 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s01e02.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[Screenshot] [168 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S01E03.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[Screenshot] [168 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s01e04.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[Screenshot] [168 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s01e05.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[Screenshot] [169 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s01e06.libya.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s01e07.peru.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s01e08.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv


Season 10

[Screenshot] [170 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s10e01.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S10E02.French.Alps.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[Screenshot] [171 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S10E03.Lagos.Nigeria.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[Screenshot] [171 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s10e04.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[Screenshot] [171 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s10e05.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[Screenshot] [171 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s10e06.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[Screenshot] [171 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S10E07.Seattle.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S10E08.Southern.Italy.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-AJP69-BWBP.mkv


Season 11

[Screenshot] [171 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s11e00.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[Screenshot] [231 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S11E01.West.Virginia.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[Screenshot] [231 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S11E01.West.Virginia.720p.HDTV.x264-SOIL-BWBP.mkv
[Screenshot] [171 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S11E02.Uruguay.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[Screenshot] [171 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S11E02.Uruguay.720p.HDTV.x264-SOIL-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S11E03.Newfoundland.720p.HDTV.x264-SOIL-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S11E04.Armenia.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[Screenshot] [171 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S11E04.Armenia.720p.HDTV.x264-SOIL-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S11E05.Hong.Kong.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S11E05.Hong.Kong.720p.HDTV.x264-SOIL-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S11E06.Berlin.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[Screenshot] [177 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S11E06.Berlin.720p.HDTV.x264-SOIL-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S11E07.Cajun.Mardi.Gras.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[Screenshot] [176 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S11E07.Cajun.Mardi.Gras.720p.HDTV.x264-SOIL-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S11E08.Bhutan.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[Screenshot] [176 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S11E08.Bhutan.720p.HDTV.x264-SOIL-BWBP.mkv


Season 2

[Screenshot] [171 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s02e00.prime.cuts.season.1.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s02e01.jerusalem.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s02e02.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s02e03.new.mexico.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s02e04.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s02e05.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s02e06.south.africa.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s02e07.real.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s02e08.detroit.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv


Season 3

[Screenshot] [172 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s03e00.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s03e01.720p.hdtv.x264-dukes-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s03e02.las.vegas.720p.hdtv.x264-dukes-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s03e03.720p.hdtv.x264-dukes-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s03e04.mexico.city.720p.hdtv.x264-dukes-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s03e05.russia.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S03E06.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S03E07.Thailand.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S03E08.Brazil.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv


Season 4

[Screenshot] [171 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S04E00.Prime.Cuts.Season.3.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S04E01.Shanghai.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S04E02.The.Bronx.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S04E03.Paraguay.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S04E04.Vietnam.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S04E05.Tanzania.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S04E06.Iran.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S04E07.Massachusetts.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [172 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S04E08.Jamaica.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv


Season 5

[Screenshot] [171 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S05E00.Prime.Cuts.Season.4.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S05E01.Korea.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S05E02.Miami.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S05E03.Scotland.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S05E04.Madagascar.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S05E05.New.Jersey.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S05E06.Budapest.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S05E07.Hawaii.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S05E08.Beirut.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv


Season 6

[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S06E00.Prime.Cuts.Season.5.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s06e00.Special.Prime.Cuts.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S06E01.Cuba.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S06E02.Marseille.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S06E03.Okinawa.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S06E04.Bay.Area.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S06E05.Ethiopia.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S06E06.Borneo.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S06E07.Istanbul.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S06E08.Charleston.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv


Season 7

[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S07E01.Manila.Philippines.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S07E02.Chicago.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [110 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S07E03.The.Greek.Islands.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [171 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S07E04.Montana.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [171 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S07E05.Tbilisi.Georgia.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S07E05.Tbilisi.Georgia.REPACK.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S07E06.Senegal.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] Anthony.Bourdain.Parts.Unknown.S07E07.Cologne.Germany.720p.HDTV.x264-DHD-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s07e08.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv


Season 8

[Screenshot] [171 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s08e01.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[Screenshot] [171 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s08e02.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[Screenshot] [171 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s08e03.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s08e04.720p.hdtv.x264-first-BWBP.mkv
[Screenshot] [171 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s08e04.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s08e05.720p.hdtv.x264-first-BWBP.mkv
[Screenshot] [171 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s08e06.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[Screenshot] [171 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s08e07.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s08e08.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv


Season 9

[Screenshot] [171 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s09e00.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[Screenshot] [171 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s09e01.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[Screenshot] [171 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s09e02.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[Screenshot] [171 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s09e03.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[Screenshot] [171 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s09e04.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[Screenshot] [171 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s09e05.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s09e06.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[Screenshot] [171 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s09e07.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[Screenshot] [171 MB] anthony.bourdain.parts.unknown.s09e08.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv