به قسمت مستند ها خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.


تبدیل لینک دانلود به FTP

VICE

8.9 / 10SubtitleSeason 01

[Screenshot] [108 MB] VICE.S01E01.Killer.Kids.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [117 MB] VICE.S01E02.Bad.Borders.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [113 MB] VICE.S01E03.Guns.&.Ammo.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [115 MB] VICE.S01E04.Love.&.Rockets.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [114 MB] VICE.S01E05.Winners.&.Losers.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [114 MB] VICE.S01E06.Corruption.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [116 MB] VICE.S01E07.Addiction.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [114 MB] VICE.S01E08.Fighting.Chances.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [117 MB] VICE.S01E09.Gangs.&.Oil.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [122 MB] VICE.S01E10.The.Hermit.Kingdom.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv


Season 02

[Screenshot] [116 MB] VICE.S02E01.Afghan.Money.and.The.Pacification.of.Rio.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [113 MB] VICE.S02E02.Greenland.Is.Melting.and.Bonded.Labor.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [116 MB] VICE.S02E03.American.Scrap.and.Children.of.the.Drones.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [113 MB] VICE.S02E04.A.Syria.of.Their.Own.and.White.Gold.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [117 MB] VICE.S02E05.Terrorist.University.and.Armageddon.Now.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [116 MB] VICE.S02E06.Rocky.Mountain.High.and.North.Korean.Defectors.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [115 MB] VICE.S02E07.The.Pink.Gang.Rebellion.and.Genetic.Passport.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [114 MB] VICE.S02E08.The.Resource.Curse.and.Deliver.Us.from.Drought.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [116 MB] VICE.S02E09.Crude.Awakening.and.The.Enemy.of.My.Enemy.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [119 MB] VICE.S02E10.Playing.With.Nuclear.Fire.and.No.Man.Left.Behind.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [117 MB] VICE.S02E11.Heroin.Warfare.and.The.Coldest.War.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S02E12.Surveillance.City.and.The.Forgotten.War.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv


Season 03

[Screenshot] [172 MB] VICE.S03E01.Our.Rising.Oceans.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [112 MB] VICE.S03E02.To.Serve.and.Protect.and.Coming.to.America.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [116 MB] VICE.S03E03.We.The.People.and.Countdown.to.Extinction.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [115 MB] VICE.S03E04.Lines.in.the.Sand.and.Outsourcing.Embryos.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [114 MB] VICE.S03E05.Synthetic.Drug.Revolution.and.Transsexuals.of.Iran.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [115 MB] VICE.S03E06.The.Post-antibiotic.World.and.Indonesias.Palm.Bomb.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [116 MB] VICE.S03E07.Sweet.Home.Alabama.and.Haitian.Money.Pit.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [115 MB] VICE.S03E08.Egyptian.Tomb.Raiders.and.Rent.a.White.Guy.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S03E09.Savior.Seeds.and.Indias.Water.Crisis.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [117 MB] VICE.S03E10.A.Prayer.for.Uganda.and.Kidneyville.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S03E11.Evolution.of.a.Plague.and.Campus.Coverup.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [119 MB] VICE.S03E12.Enemies.At.the.Gates.and.Global.Jihad.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [119 MB] VICE.S03E13.Afghanistan.After.Us.and.La.Haine.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[Screenshot] [170 MB] VICE.S03E14.Cold.War.2.0.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Coo7-BWBP.mkv


Season 04

[Screenshot] [119 MB] VICE.S04E01.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S04E02.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[Screenshot] [110 MB] VICE.S04E03.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[Screenshot] [116 MB] VICE.S04E04.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[Screenshot] [116 MB] VICE.S04E05.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S04E06.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[Screenshot] [120 MB] VICE.S04E07.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S04E08.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[Screenshot] [103 MB] VICE.S04E09.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S04E10.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S04E11.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[Screenshot] [117 MB] VICE.S04E12.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[Screenshot] [120 MB] VICE.S04E13.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S04E14.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S04E15.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[Screenshot] [109 MB] VICE.S04E16.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S04E17.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[Screenshot] [119 MB] VICE.S04E18.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv


Season 05

[Screenshot] [218 MB] VICE.S05E01.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S05E02.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S05E03.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S05E04.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S05E05.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[Screenshot] [116 MB] VICE.S05E06.End.of.Amateurism.720p.HBO.WEB-DL.AAC2.0.H.264-monkee-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S05E07.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S05E08.Fast.Food.of.Arabia.and.Nollywood.720p.HBO.WEB-DL.AAC2.0.H.264-monkee-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S05E09.Medical.Detente.and.Bananas.720p.HBO.WEB-DL.AAC2.0.H.264-monkee-BWBP.mkv
[Screenshot] [100 MB] VICE.S05E10.Taliban.Resurgence.720p.HBO.WEB-DL.AAC2.0.H.264-monkee-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S05E11.Engineering.Immortality.and.Robot.Revolution.720p.HBO.WEB-DL.AAC2.0.H.264-monkee-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S05E12.Engineering.Women.Behind.Bars.and.The.Business.of.Making.Art.720p.HBO.WEB-DL.AAC2.0.H.264-monkee-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S05E13.Taking.Back.Iraq.and.Lost.Generation.720p.HBO.WEB-DL.AAC2.0.H.264-monkee-BWBP.mkv
[Screenshot] [120 MB] VICE.S05E14.The.Politics.of.Terror.and.End.of.the.EU.720p.HBO.WEB-DL.AAC2.0.H.264-monkee-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S05E15.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S05E16.720p.HDTV.X264-UAV-BWBP.mkv
[Screenshot] [115 MB] VICE.S05E17.720p.HDTV.X264-UAV-BWBP.mkv
[Screenshot] [105 MB] VICE.S05E18.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[Screenshot] [124 MB] VICE.S05E19.Crude.Reality.Between.Oil.and.Water.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-monkee-BWBP.mkv
[Screenshot] [111 MB] VICE.S05E20.Autism.Under.the.Lens.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-monkee-BWBP.mkv
[Screenshot] [123 MB] VICE.S05E21.Day.of.the.Sun.and.Return.to.Somalia.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-monkee-BWBP.mkv
[Screenshot] [122 MB] VICE.S05E22.Controlling.the.Narrative.and.Power.to.Congo.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-monkee-BWBP.mkv
[Screenshot] [109 MB] VICE.S05E23.Dawn.of.a.Dictator.REPACK.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-monkee-BWBP.mkv
[Screenshot] [130 MB] VICE.S05E24.Dirty.Oil.and.Rebuilding.Our.Reefs.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-monkee-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S05E25.Dark.Web.and.Future.of.Appalachia.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-monkee-BWBP.mkv
[Screenshot] [121 MB] VICE.S05E26.Divide.and.Conquer.and.Crackdown.in.Honduras.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-monkee-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S05E27.720p.HDTV.X264-UAV-BWBP.mkv
[Screenshot] [121 MB] VICE.S05E28.Post-Truth.News.and.Microbiome.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-monkee-BWBP.mkv
[Screenshot] [161 MB] VICE.S05E29.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv


Season 06

[Screenshot] [199 MB] VICE.S06E01.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[Screenshot] [200 MB] VICE.S06E01.Raised.in.the.System.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H264-SiGMA-BWBP.mkv
[Screenshot] [120 MB] VICE.S06E02.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[Screenshot] [124 MB] VICE.S06E02.Battle.for.Jerusalem.and.A.Face.In.The.Crowd.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H264-SiGMA-BWBP.mkv
[Screenshot] [120 MB] VICE.S06E03.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[Screenshot] [123 MB] VICE.S06E03.A.Revolution.in.Ruins.and.New.Kids.on.the.Blockchain.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-SiGMA-BWBP.mkv
[Screenshot] [116 MB] VICE.S06E04.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[Screenshot] [120 MB] VICE.S06E04.The.Parkland.Effect.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-SiGMA-BWBP.mkv
[Screenshot] [120 MB] VICE.S06E05.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[Screenshot] [125 MB] VICE.S06E05.Massacre.in.Myanmar.The.Blue.Helmets.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-SiGMA-BWBP.mkv
[Screenshot] [120 MB] VICE.S06E06.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[Screenshot] [123 MB] VICE.S06E06.Iran.in.Iraq.Dying.on.the.Vine.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-SiGMA-BWBP.mkv
[Screenshot] [121 MB] VICE.S06E07.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[Screenshot] [125 MB] VICE.S06E07.Russian.Democracy.Global.Gag.Rule.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-SiGMA-BWBP.mkv
[Screenshot] [120 MB] VICE.S06E08.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[Screenshot] [122 MB] VICE.S06E08.Printing.Tomorrow.Are.We.Alone.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-SiGMA-BWBP.mkv
[Screenshot] [120 MB] VICE.S06E09.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[Screenshot] [126 MB] VICE.S06E09.No.Choice.But.to.Choose.Rebel.Republic.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-SiGMA-BWBP.mkv
[Screenshot] [120 MB] VICE.S06E10.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[Screenshot] [128 MB] VICE.S06E10.The.Cost.of.Living.Paradise.Lost.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-SiGMA-BWBP.mkv
[Screenshot] [109 MB] VICE.S06E11.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[Screenshot] [110 MB] VICE.S06E11.Separated.By.Birth.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-SiGMA-BWBP.mkv
[Screenshot] [119 MB] VICE.S06E12.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[Screenshot] [122 MB] VICE.S06E12.The.Big.Fix.and.Silicon.Valley.of.India.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-SiGMA-BWBP.mkv
[Screenshot] [118 MB] VICE.S06E13.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[Screenshot] [120 MB] VICE.S06E14.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[Screenshot] [123 MB] VICE.S06E14.Opioid.Generation.and.Hindustan.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-SiGMA-BWBP.mkv